ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
(*) Tên tài khoản
- Tên truy cập phải có ít nhất 4 ký tự (chữ, số, ký tự viết liền, không dấu).
- Nếu đăng ký gian hàng, xin hãy lấy tên phù hợp với Công ty của bạn.
- Ví dụ: Công ty TNHH Gạo Hương Thuần Việt thì nên lấy tên "gaohuongthuanviet" - Tên gian hàng sẽ được hiển thị http://www.giaoban.com/gaohuongthuanviet
(*) Mật khẩu
- Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
- Gần đây có nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do vậy:
- Bạn không được đặt mật khẩu quá đơn giản, dễ đoán (vd: 123456, vatgia,...)
- Không được trùng với Tên truy cập, Email, Điện thoại cố định, Điện thoại di động,...
(*) Xác nhận mật khẩu
Họ và tên
(*) Email
Email bạn nhập phải tồn tại.
(*) Xác nhận Email
Điện thoại
Điện thoại bàn
Giới tính
Tỉnh Thành
Ngày sinh
Avatar/logo  
(Ảnh không được quá 2 MB và có phần mở rộng là:.gif, .jpg, .png)
Nếu đăng ký gian hàng nên lấy Logo của Công ty.
Tài khoản Yahoo
Tài khoản Skype
(*) Mã an toàn
Quy định đối với thành viên Thị trường Nông nghiệp
1. Quy chế của Sàn giao dịch Thương mại điện tử giaoban.com :

 Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên hoạt động trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) giaoban.com.

 Sàn giao dịch TMĐT tại địa chỉ http://www.giaoban.com do TẬP ĐOÀN ESUN phát triển . Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com là các cá nhân , Tổ chức và doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, được Ban quản lý sàn TMĐT giaoban.com kích hoạt và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com. Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán qua mạng thực hiện một cách trọn vẹn.

 Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

2. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com

a.       . Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com :

 Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục đăng ký bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com nêu ra.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ tiến hành xây dựng các dịch vụ cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com có trách nhiệm kiểm duyệt các Tin mua bán rao vặt sản phẩm mới được đăng lên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com, để đảm bảo đúng quy định và không vi phạm pháp luật

  

 Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền của thành viên.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com” và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

b.      . Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com :

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, thủ công mỹ nghệ, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ tư vấn cho các thành viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com .

3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên (Công ty , doanh nghiệp hoặc cá nhân)

a.       Quyền của thành viên :

 Đối với các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com sẽ được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Thành viên sẽ được tạo một trang riêng để trưng bầy thông tin sản phẩm và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý sản phẩm và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com .Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

 Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

b.      . Nghĩa vụ của thành viên (doanh nghiệp hoặc cá nhân)

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

 Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.  Đặc biệt mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

 Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

4. Điều khoản áp dụng

 Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com là www.giaoban.com

Điều khoản cam kết

Tôi đồng ý cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên khi tham dự Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com bao gồm:

1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình  để hai bên cùng hợp tác xử lý.

2. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

3. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.  Đặc biệt mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

4. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com trong bản Quy chế này.

6. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT giaoban.com.

 

QUY CHẾ CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ giaoban.com

 

TẬP ĐOÀN ESUN

Địa chỉ: 1214 - cT5 - DN2- DDT Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3787.0485

Fax: 04.3787.0485

Email: dinhthanh@esun.com.vn