Tìm kiếm nhanh
Từ khóa Giá từ ---
Ống mở khí quản, jube mở khí quản

Ống mở khí quản, jube mở khí quản

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Bộ hút dịch chân không

Bộ hút dịch chân không

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Miếng cầm máu mũi Merocel, gạc thấm mũi

Miếng cầm máu mũi Merocel, gạc thấm mũi

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Bộ thay băng vô trùng, bộ thay băng dùng một lần

Bộ thay băng vô trùng, bộ thay băng dùng một lần

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Băng dính giấy micropore

Băng dính giấy micropore

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Dây nối bơm tiêm điện

Dây nối bơm tiêm điện

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Điện cực dán người lớn

Điện cực dán người lớn

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Điện cực dán trẻ em

Điện cực dán trẻ em

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Dây 3 chạc có khóa

Dây 3 chạc có khóa

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Mask xông khí dung, mặt lạ khí dung

Mask xông khí dung, mặt lạ khí dung

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Ambu thổi ngạt, bóp bóng giúp thở, ambu bóp bóng

Ambu thổi ngạt, bóp bóng giúp thở, ambu bóp bóng

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Lưỡi dao mổ dùng một lần các cỡ

Lưỡi dao mổ dùng một lần các cỡ

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Dây cưa sọ não các cỡ

Dây cưa sọ não các cỡ

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Băng cuộn chỉ thị nhiệt, băng chỉ thị tiệt trùng

Băng cuộn chỉ thị nhiệt, băng chỉ thị tiệt trùng

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Kim luồn tĩnh mạch

Kim luồn tĩnh mạch

Gian hàng: Túi ép y tế

Giá:

Tin Thị trường Nông nghiệp

Tin gian hàng

Hỏi Đáp Thị trường Nông nghiệp